Dr_Kun_Agota

Dr. Kun Ágota

munka és szervezet szakpszichológus, tréner, coach, tanácsadó

Húsz éve dolgozik a felsőoktatásban oktató-kutatóként és közel 17 éves tanácsadói tapasztalattal rendelkezik. Módszertani tudását és kutatási eredményeit gyakorlati munkájában is felhasználja, így leggyakrabban egyedileg fejlesztett és cégre szabott módszereket alkalmaz. Fő tevékenységi területe a munkahelyi stressz-menedzsment és jóllét programok kialakítása és megvalósítása, illetve különböző munkahelyi fejlesztési programok kidolgozása és lebonyolítása. A pozitív pszichológia elkötelezettjeként kutatásaiban és gyakorlati munkája során is arra törekszik, hogy a pozitív, megoldásfókuszú szemléletet minél inkább elterjessze, és a hiányosságok, problémák helyett a meglévő pozitív és működő tényezőkre hívja fel a figyelmet szervezeti, munkahelyi környezetben is.

A sötét triád vonások pozitív vonatkozása vezetőknél – lehet-e szeretni a toxikus vezetőt?
A sötét triád vonások (a machiavellizmus, a szubklinikai nárcizmus és a szubklinikai pszichopátia) birtoklása számtalan negatív következménnyel járhat, de a kutatások szerint magukkal hozhatnak olyan pozitív jellemzőket is, melyek a munkában, és kifejezetten vezetői pozícióban a sikeres és eredményes vezetői működéshez járulhatnak hozzá. Bizonyos adatok szerint a csúcsvezetők egyötöde mutatja a sötét vonásokat. Ezek üzleti szempontból akár előnyösek is lehetnek, de a munkatársakra és a munkaközösségekre mindenképpen negatív hatást gyakorolnak. Vajon valóban ennyire sötét képet festhetünk a felsővezetőkről? Lehetnek-e pozitív erősségeik? Pozitív pszichológiai szemléleti keretben erre kerestük a választ és eredményeink szerint a sötét vonások nem csak bizonyos karaktererőségekkel (pl. csapatmunka), de a pszichológiai tőke dimenzióival (pl. optimizmus) is összefüggést mutatnak. Mindezen eredmények indokolttá tehetik azt, hogy célzott intervenciós lehetőségek alkalmazásával, erőforrás tudatosítással és fejlesztéssel a sötét vonások úgy hozzák a teljesítményt és sikert, hogy közben a munkahelyi kapcsolatokat és légkört sem mérgezik.