Magyarodi_Timea

Dr. Magyaródi Tímea

Egyetemi adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék
Pozitív Pszichológia Labor
Előadásának címe:
Pozitív érzelmek átélése és művelése a hétköznapokban

 

A jóllét egyik kulcsa a pozitív és negatív érzelmek megfelelő arányának megtapasztalása, a pozitív érzelmek lehetséges forrásának megtalálása. Mivel a boldogság is tanulható, fejleszthető, fontos annak azoknak a kérdéseknek a vizsgálata, hogy a különböző pozitív érzelmek átélése hogyan támogatható, mi szükséges ezek megtapasztalásához.

Az előadásban bemutatjuk, hogy melyek azok a helyzetek, amik a magyar felnőttekkel végzett kutatásunkban leggyakoribb pozitív érzelmeket (pl. öröm, hála, csodálat, remény) kiváltó helyzetekként szerepeltek, valamint rátérünk arra is, hogy hogyan is törekedhetünk ezek minél gyakoribb megtapasztalására saját jóllétünk támogatása érdekében.